„Niebo złote Ci otworzę,
w którym ciszy biała nić
jak ogromny dźwięków orzech,
który pęknie, aby żyć
zielonymi listeczkami,
śpiewem jezior, zmierzchu graniem,
aż ukaże jądro mleczne ptasi świt”.
K. K. Baczyński, 1943

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w ogólnopolskim projekcie „Baczyński”.
Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów naszego Ośrodka.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 – Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
22 stycznia minęła setna rocznica urodzin poety. Z tego powodu narodził się pomysł projektu, który swoim zasięgiem obejmie 100 szkół z całej Polski (sto szkół – setna rocznica). Pomysłodawcą i głównym koordynatorem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana ze Wschowej.

Patronat honorowy nad projektem objęło Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Wojewoda Lubuski.
Projekt uzyskał również poparcie Ministerstwa, możemy więc posługiwać się logo

Zakończenie projektu planowane jest na połowę czerwca 2021 roku. Wkrótce na stronie szkoły ukażą się szczegółowe informacje, dotyczące przebiegu i realizacji projektu. Uczniowie chęć udziału w projekcie mogą zgłaszać do nauczycieli uczących lub poprzez dziennik elektroniczny do p. Ewy Kożuszek lub do p. Haliny Górniak.