Od dnia 15.02.2021r. naukę w trybie stacjonarnym rozpoczną uczniowie wszystkich klas technikum i szkoły branżowej.
Naukę w trybie stacjonarnym kontynuują uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.
Uczniowie liceum i szkoły policealnej kontynuują naukę w trybie zdalnym.
Wszyscy uczniowie, uczący się stacjonarnie jak i zdalnie, zajęcia odbywają według planu lekcji zgodnie z zamieszczonym poniżej rozkładem dzwonków.
Internat czynny będzie 14.02.2021r. od godziny 17.00.