Literackie Walentynki to cykl lekcji bibliotecznych, których głównym celem była promocja czytelnictwa.

Lekcje zostały przeprowadzone w następujących klasach: 2kz, 3mt, 2oz, 4it, 3kt, 3it, 2ppb w terminie od 16 do 26 lutego 2021 roku.
Tematyka lekcji została dostosowana do zainteresowań i możliwości uczniów. Omówiono następujące tematy: Miłość niejedno ma imię, Schematy miłości w powieściach, Zakochani bohaterowie lektur, Miłość w lekturach szkolnych, Czy pamiętasz te miłości? – krzyżówka literacka, Zakochani mężczyźni-bohaterowie naszych lektur, Miłość w baśniach Ch. Perraulta.

Do ułożenia krzyżówki literackiej i przeprowadzenia lekcji nauczyciel bibliotekarz wykorzystał lektury zakupione za pozyskane fundusze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Lekcje odbyły się w okazjonalnie udekorowanej wypożyczalni przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Życzę wielu miłych chwil z książką!

Anna Sotirow- bibliotekarz