„Nauka bez granic. Enjoy science!” to hasło tegorocznej, siedemnastej już edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, nawiązujące do międzynarodowego wymiaru nauki. W tym roku oprócz pięciu wyższych uczelni lubelskich do współorganizacji włączyło się także Miasto Lublin, przygotowując bogatą ofertę.

Nowością było również to, iż część warsztatów odbywała się online, ze względu na pandemię, co stanowiło wygodną formę udziału uczniów klas: 1al, 2 blp, 2mtp, 3 al, 4kt w zajęciach Festiwalu.

Warsztaty: „Ochrona prawa do wizerunku w Internecie” przeprowadzone przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej przybliżyły uczniom zagadnienia prawne dotyczące rozpowszechniania wizerunku w internecie. Uczniowie zapoznali się z aktami prawnymi, sytuacjami naruszania dóbr osobistych oraz analizowali regulaminy najpopularniejszych portali społecznościowych pod względem ochrony i naruszania wizerunku. Ciekawe były również dwugodzinne warsztaty zorganizowane przez wydział Humanistyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt: „Człowiek wobec tajemnicy bytu w poezji Szymborskiej”. Uczniowie, pod kierunkiem dr Agnieszki Bielak, czytali wiersze Wisławy Szymborskiej oraz poddawali je analizie i interpretacji.

Przyglądali się proponowanemu przez poetkę podejściu do natury, jej rozumieniu miłości i postawie wobec tajemnicy śmierci. Zwracali także uwagę na to, jakich środków językowych Noblistka używa, by wyrazić swoje zdumienie światem i niepokój związany ze zobowiązaniem, jakim jest bycie człowiekiem.

Udział w LFN był dla uczniów, jak co roku, ciekawym i kształcącym doświadczeniem.W zajęciach udział brali uczniowie p. Barbary Białkowskiej i p. Ewy Kożuszek.

Organizatorka zajęć i autorka tekstu: Ewa Kożuszek