Wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

Dnia 11 października 2022 roku społeczność uczniowska naszej Szkoły wybierała Radę Samorządu Uczniowskiego.

Listy kandydatów i plakaty wyborcze wywieszone zostały na szkolnych tablicach ogłoszeń tydzień przed wyborami, aby uczniowie mogli się z nimi lepiej zapoznać. W dniach 6 i 7 października odbyły się debaty wyborcze kandydatów.

Głosowanie zostało przeprowadzone przy zachowaniu wszystkich demokratycznych zasad. Do udziału w nim upoważnieni byli wszyscy uczniowie, każdy mógł oddać jeden głos na jednego kandydata. W skład komisji wyborczej weszli uczniowie z klas: 2it, 1at, 4ktp. W wyborach oddano 112 głosów ważnych, nie oddano głosów nieważnych.

Lista uczniów wybranych do  Rady Samorządu Uczniowskiego:

  • Nikola Wojciechowska z klasy 2al
  • Sebastian Sidor z klasy 3itp
  • Wiktor Mazurek z klasy 3mtp

Życzymy Radzie Samorządu Uczniowskiego wielu pomysłów i zapału do pracyw bieżącym roku szkolnym.

Autorka: Monika Borucka


WYNIKI WYBORÓW DO RSU

W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ODBYŁY SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Listy kandydatów zostały zamieszczone na szkolnej tablicy samorządu oraz umieszczone na stronie internetowej Ośrodka. Każdy uczeń otrzymał przez dziennik elektroniczny link do formularza z listą kandydatów i mógł oddać tylko jeden głos.

Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani następujący uczniowie:

Jakub Sagan z klasy 2bp

Katarzyna Dzierzbicka z klasy 2mtp

Przemysław Sokołowski z klasy 3tz

Radzie Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy!!!

 

Opiekun Samorządu Szkolnego:

mgr Monika Borucka

mgr Magdalena Majdańska