WYNIKI WYBORÓW DO RSU

W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ODBYŁY SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Listy kandydatów zostały zamieszczone na szkolnej tablicy samorządu oraz umieszczone na stronie internetowej Ośrodka. Każdy uczeń otrzymał przez dziennik elektroniczny link do formularza z listą kandydatów i mógł oddać tylko jeden głos.

Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani następujący uczniowie:

Jakub Sagan z klasy 2bp

Katarzyna Dzierzbicka z klasy 2mtp

Przemysław Sokołowski z klasy 3tz

Radzie Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy!!!

 

Opiekun Samorządu Szkolnego:

mgr Monika Borucka

mgr Magdalena Majdańska