7 X 2021 r. wszyscy uczniowie klasy 3 al – liceum oraz Daria Wolińska z klasy 3 kz i Paulina Gontarz z klasy 2 kzp uczestniczyli w literackiej lekcji muzealnej w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie. Tematem spotkania był motyw arkadii i śmierci w twórczości lubelskiego poety. Celami zajęć zaś – przybliżenie sylwetki lubelskiego poety, szersze zapoznanie się z jego twórczością oraz doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji utworu lirycznego.

Na początku uczniowie przypomnieli sobie informacje dotyczące biografii poety, który pomimo biedy był zdolnym uczniem. Urodził się bowiem i mieszkał w suterenie przy ul. Kapucyńskiej w Lublinie. Jego ojciec był woźnym w banku, a matka praczką. Rodzice bardzo dbali o wykształcenie dwóch synów. Poeta ukończył z wyróżnieniem rosyjską szkołę elitarną i seminarium nauczycielskie. W 1920 roku brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Widziane na niej zbrodnie oraz trudna sytuacja w domu powodowana chorobą psychiczną ojca, spowodowała, że poeta widział świat w pesymistycznych barwach, co przełożyło się na jego utwory. Poeta uwielbiał także fotografować różne miejsca w Lublinie, który był zawsze bliski jego sercu. „Poemat o mieście Lublinie” to najbardziej znany cykl  poetycki poety. Zawsze ciągnęło go do  rodzinnego miasta, dlatego gdy wybuchła II wojna światowa postanowił tu wrócić. 9 września 1939 roku poszedł do fryzjera przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie zginął podczas pierwszego  bombardowania Lublina. Spełniły się jego katastroficzne  myśli dotyczące ciążącego nad nim i rodziną fatum.

Kolejnym punktem zajęć była analiza i interpretacja utworu poety „Przez kresy”, w którym łączy charakterystyczne dla swojej twórczości motywy: arkadii i śmierci. Opis rajskiej rzeczywistości burzy obraz jeźdźca na koniu, katastroficznego symbolu jeźdźca apokalipsy. Katastroficzny jest także ciemny czerwony księżyc, który w kształcie sierpu jest narzędziem śmierci. Podmiot liryczny czuje się zagrożony, chce przywołać „złoty kołacz”, symbol bezpieczeństwa, jednak słyszy jedynie „kół skrzyp”. Katastrofizm osiągnął apogeum, a podmiot liryczny znajduje się w samym jego centrum. Ten krótki utwór, pełen metafor jest jednym ze sztandarowych wierszy poety katastrofisty.

Zajęcia w muzeum – bardzo ciekawe dla uczniów – były kopalną wiedzy na temat naszego lubelskiego poety i interesującym kształcącym doświadczeniem. Opiekę sprawowały: p. Agnieszka Najda i p. Daria Polonis – Traczyńska. Transport oraz opłata za zajęcia w muzeum – fundacja Fuga Mundi.

Organizacja wyjścia i opieka merytoryczna: Ewa Kożuszek

Autor tekstu: Kinga Bartoszcze- uczennica klasy 3 al

Autorzy zdjęć: Agata Aftyka, Adrian Sawa, Piotr Szczepaniak, Patryk Zmora – uczniowie klasy 3 al