NAJLEPSZY UCZEŃ W ZAWODZIE KUCHARZ – Rozstrzygnięcie IX Edycji konkursu

W dniu 13 października 2021 r. nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom IX edycji Konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie kucharz”.

Sponsorem nagród w konkursie jest Pani Mirosława Gałan Prezes firmy MULTI FRIGO Sp. z o.o. – PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE.

Konkurs cieszył się popularnością wśród uczniów Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2. Uczestnicy konkursu wykazali się  dużą wiedzą gastronomiczną.

Wyniki Konkursu:
• I miejsce uzyskał: Ernest Wilk
• II miejsce uzyskał: Artur Malec
• III miejsce uzyskał: Łukasz Poznański

Szkolna komisja konkursowa przyznała również cztery wyróżnienia, dla których ufundowała nagrody. Wyróżnienia otrzymali uczniowie klasy 3kz, którzy ukończyli szkołę w czerwcu 2021 r.: Kamila Węgrzyn, Aneta Prędkiewicz, Aleksandra Makowiecka, Marcin Fim.

Ponadto wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom firmy MULTI FRIGO Sp. z o.o.
– PROFESJONALNE URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE, Pani Prezes Mirosławie Gałan i Panu Piotrowi Honek za zaangażowanie i życzliwą współpracę oraz ufundowanie nagród dla uczestników Konkursu. Wdzięczni jesteśmy za okazane zrozumienie oraz chęć wsparcia podejmowanych działań i promowanie aktywności zawodowej młodzieży naszego Ośrodka.
Mamy nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana, a wszelkie wspólne przedsięwzięcia kończyć się będą sukcesem.

Organizatorzy Konkursu:
Monika Wójcik
Michał Pawlak

 

autor tekstu: Michał Pawlak