14 października 2021 roku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej połączony z uroczystością ślubowania klas pierwszych. W części oficjalnej uroczystości reprezentanci wszystkich klas pierwszych złożyli na sztandar szkoły ślubowanie, stając się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Następnie pani Dyrektor Iwona Majewska złożyła wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły życzenia sukcesów w pracy z młodzieżą oraz realizacji własnych planów i zamierzeń. Przekazała również okolicznościowe nagrody i wyróżnienia.

W części artystycznej uczniowie słowami poetów podziękowali wszystkim nauczycielom i wychowawcom za trud wkładany w nauczanie, wychowanie i kształtowanie młodych charakterów. Wyrazem ich wdzięczności były kwiaty złożone na ręce pani Dyrektor Iwony Majewskiej oraz pań Wicedyrektor – Beaty Pałki, Doroty Kret, Danuty Kaczorowskiej. Uroczystość została uświetniona występem wokalnym Nikoli Wojciechowskiej, która pięknie zinterpretowała teksty piosenek. Wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali pamiątkowe dyplomy z uroczystości ślubowania.

Organizatorzy uroczystości:
scenariusz – Marta Budek, Beata Paradowska-Hordejuk
prezentacja multimedialna – Elżbieta Czyżewska
dekoracje – Małgorzata Wołek, Agata Filipek, Agnieszka Kita, Paulina Brodowska, Ilona Kwietniewska
pamiątkowe dyplomy – Barbara Korzeniowska
nagłośnienie – Marek Radkiewicz, Sebastian Potręć, Radosław Malinowski
przygotowanie wokalne Nikoli – Renata Sieńko-Kreft

autor tekstu: Marta Budek