Od roku 2001 obchodzony jest w polskim Kościele rzymskokatolickim Dzień Papieski jako wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauki.

16 października został ustanowiony świętem przez Sejm RP 27 lipca 2005 roku – jak czytamy w uchwale – w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory.

W tym roku Dzień Papieski obchodzimy już po raz 21.  Hasłem święta są słowa Jana Pawła II „Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi”, które pochodzą z homilii wygłoszonej 22 października 1978 r. podczas mszy świętej na placu św. Piotra, inaugurującej jego pontyfikat.

Dzień Papieski w naszym Ośrodku obchodzony był 13 października. Zorganizowano wystawę, lekcje, gazetkę i konkursy klasowe.

Młodzież Ośrodka uczciła pamięć Papieża zwiedzając wystawę p.t. „Życie i nauka Jana Pawła II”, dzięki której poznała drogę Karola Wojtyły na stolicę apostolską, najważniejsze fakty z pontyfikatu Jan Pawła II, związki Papieża z Lublinem oraz przesłanie dla świata zawarte w bogatym dorobku pisarskim Jana Pawła II. W trakcie zwiedzania wystawy uczniowie uczestniczyli także w lekcjach: „Problematyka moralna i społeczna w piśmiennictwie Jana Pawła II”i„Gatunki literackie w twórczości Jana Pawła II”.

Zwiedzający wystawę uczniowie i nauczyciele z zainteresowaniem oglądali prezentowane zbiory. Ciekawość wzbudzały albumy o licznych pielgrzymkach, homilie i listy Jana Pawła II do wiernych, książki biograficzne, zbiory słynnych cytatów i wypowiedzi Jana Pawła II, kazania głoszone podczas pielgrzymek do ojczyzny. Duże wrażenie na oglądających wywarły prezentowane oryginalne czasopisma  – zwłaszcza wydania specjalne poświęcone zamachowi na życie Papieża  i te z 5 kwietnia 2005 r., gdy odchodził do Domu Ojca.

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny wystawa została zorganizowana na dużym holu, a jej zwiedzanie i prowadzone na wystawie lekcje przebiegały wg  poniższego harmonogramu:

godzina

klasa

8.20 – 9.05

2 blp, 1 mt, 2 tzp, 3 al., 4 it

9.10 – 9.55

4 kt, 3 oz, 3kzp

10.10 -10.55

1 kz, 2 mtp, 3 ppA 2alp

11.00 -11.45

3 itp, 2 azp, 1 it, 1 ap,

11.50 -12.35

1 al, 2 ktp, 2 al., 2 ap, 2bp

12.40 -13.25

3 ktp, 2itp,

Wystawa została przygotowana z prywatnych zbiorów bibliotecznych pań Barbary Białkowskiej i Marzeny Haczewskiej oraz kilku pozycji ofiarowanych uczniom klasy 3 ktp przez Miejską Bibliotekę Publiczną – Filia nr 22 w Lublinie.

Wystawę i kalendarium życia Jana Pawła II przygotowały panie Barbara Białkowska i Marzena Haczewska, które także prezentowały zgromadzone pozycje.

Zajęcia wg zamieszczonego harmonogramu przeprowadziła pani Barbara Białkowska we współpracy z panią Marzeną Haczewską.

Okolicznościową gazetkę wykonała pani Ewa Kożuszek i Wanda Tomasik.

Konkursy klasowe odbyły się na lekcjach religii. Młodzież wykazała się dużą wiedzą o życiu prywatnym i kanonicznym Papieża. Konkurs przeprowadziła pani Elżbieta Czyżewska i pan Radosław Malinowski.

Mimo obostrzeń i wynikających z nich utrudnień  Dzień Papieski przebiegał w miłej podniosłej atmosferze. 

Autor -Barbara Białkowska