„Za kratą w słońcu są zielone drzewa

Maleńkie klomby z drobnymi bratkami

Daleko skrawek błękitnego nieba…”

Grażyna Chrostowska

Dnia 21 października 2021 roku odbyło się wyjście edukacyjne uczniów klasy 1 al i 3 al do Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”. Jest to miejsce pamięci,  znajdujące się w celach byłego aresztu gestapo przy ulicy Uniwersyteckiej w Lublinie.Na parterze i na piętrach budynku prowadzone były przesłuchania, piwnice natomiast służyły jako cele więzienne.

Dwoje przewodników w ciekawy sposób przedstawiło przerażającą historię tego miejsca. Można było zobaczyć małe ciemne cele, niektóre tak małe, tak zwany karcer, że z trudem mieściły stojącego człowieka. W celach pozostały, zachowane do dziś „pamiątki”: m.in. napisy na murach, różańce z chleba, listy pisane moczem i inne usystematyzowane materiały,dające pełny obraz stosowanego przez Niemców na Lubelszczyźnie terroru.

W jednej z cel znajdują się pamiątki po przetrzymywanej w niej lubelskiej przedstawicielce pokolenia Kolumbów – młodej poetce – Grażynie Chrostowskiej, wywiezionej i zamordowanej w KL Ravensbruck. Uczniowie czytali wiersze poetki i analizowali je pod kątem tragicznego losu ich autorki, która więziona i torturowana, na skrawkach papieru tworzyła poezję, będącą dla niej „bramą do lepszego świata”.

Ta lekcja patriotyzmu dała uczniom pewną refleksję: warto docenić, że żyjemy  w czasach  pokoju, że nie ma wojny i prześladowców. Dobrze, że istnieją takie miejsca pamięci, które udostępniając zgromadzone zbiory i opowiadając ich historię, przestrzegają, by ta straszna rzeczywistość nigdy się nie powtórzyła .

Zajęcia odbyły się w ramach lekcji języka polskiego.

Organizacja, koordynacja, opieka merytoryczna i zdjęcia: Ewa Kożuszek

Autorzy tekstu: Agata Aftyka, Piotr Szczepaniak, Adrian Sawa – uczniowie klasy 3 al ®