Zapraszamy wszystkich chętnych do wykonania kartki świątecznej z życzeniami dla podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej „Kalina”.

Po raz kolejny przeżywać będziemy święta bez możliwości spotkania się z naszymi zaprzyjaźnionymi seniorami, z którymi od lat udowadniamy, że takie wartości jak wzajemny szacunek, sympatia, współpraca nie znają barier wiekowych. Pokażmy, że dalej jesteśmy z nimi i o nich pamiętamy!

Kartki można przekazywać p. Małgorzacie Fajgielskiej i p. Agnieszce Najdzie do dnia 15.12.2021r.