Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną Dyrektor SOSW podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w dniach 20.12.2021 r. – 09.01.2022 r. Praca z uczniami będzie prowadzona poprzez platformę TEAMS.

Pobieranie i korzystanie z aplikacji Teams. Instrukcja dla ucznia.

Instrukcja umieszczania materiałów z lekcji w aplikacji Teams.

Regulamin prowadzenia nauki zdalnej TS SP LO BS

Regulamin prowadzenia nauki zdalnej PP