w dniu 17 stycznia o godz. 9.00

w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży

Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie przy ul. Hirszfelda 6

 

Program konferencji:

I. Część inauguracyjna konferencji – godz. 9.00

  1. Powitanie gości obecnych na konferencji – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
  2. Mini koncert noworoczny – występ uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
  3. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Lublinie – Ewa Dumkiewicz – Sprawka Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
  4. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”– przedstawienie projektu – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
  5. Wystąpienie Pana Profesora Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki;
  6. Wystąpienie Pana Doktora Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin;
  7. Zakończenie części inauguracyjnej – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;

 

II. Konferencja prasowa – godz. 10.00

Konferencja prasowa dot. Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) z udziałem  Ministra Edukacji i Nauki,  Prezydenta Miasta Lublin oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie pełniącego rolę SCWEW w Lublinie.

 

III. Część warsztatowa z udziałem prelegentów – godz. 11.00 – 15.00

11:00 – 11:30  Prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski – „Start w dorosłość – proces przejścia z edukacji do rynku pracy uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi”

11:30 –12:00  dr hab. UMCS  Anna Prokopiak  „Wsparcie edukacyjne ucznia w spectrum autyzmu”

12:00 – 12:30  mgr  Krzysztof Staruch – Dyrektor  Lubelskiego Samorządowego  Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Dostępność w edukacji – systemowe wzmacnianie potencjału przedszkoli, szkół i placówek przez LSCDN”

12:30-13:00  mgr Wojciech Szuper – rehabilitant  SOSW „Praca z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją ruchu w szkole ogólnodostępnej”

13:00 – 13:30  dr n. med. Kinga Szymona – lekarz psychiatra Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego  „Zaburzenia psychiczne i neurologiczne towarzyszące niepełnosprawności”.

13:30 – 14:00  Przerwa

14:00 – 14:30  mgr  Małgorzata Wiślicka – Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 30 „Edukacja włączająca – przykłady dobrej praktyki”,

14:30 – 15:00  Dyskusja

 

Forma konferencji:

Konferencja hybrydowa