Najlepszym wsparciem dla uczącej się młodzieży w ich poszukiwaniu kierunku rozwoju i celowości nauki jest doświadczenie osób, którzy szkołę ukończyli.

W tym celu 12 stycznia odbyło się spotkanie uczennic klasy 4 mt z Panem Karolem Kostrzewą.

Pan Karol Kostrzewa to  coach, trener i doradca zawodowy. Prezes My Business Academy oraz Kierownik ds. Personalnych w Spółdzielni Socjalnej B2B. Od 35 lat jest osobą z niepełnosprawnością (wygrał walkę z nowotworem złośliwym – siatkówczak obuoczny).

Zajmuje się aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Uczestniczy w wielu projektach skierowanych do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Organizuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju osobistego oraz szeroko pojętego coachingu. Ekspert i specjalista we wzmacnianiu poczucia wartości, motywowaniu do działania i rozwoju osobistego.

Pan Karol Kostrzewa ma ponad 10-letnie doświadczenie w biznesie. Posiada wszechstronna wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, rachunkowości oraz funduszy unijnych i rozliczeń dofinansowań dla Pracodawców z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant na Wydziale Ekonomii UMCS (rozprawa na temat: Uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce w kontekście cyklu życia organizacji). Ukończył Coaching Profesjonalny – metody i praktyka na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji tj.:

  1. Outsourcing usług w Polsce szansą na rozwój dla przedsiębiorstw społecznych
  2. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy – współczesna organizacja a sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce
  3. Potencjał polskiego rynku pracy a sytuacja osób z niepełnosprawnością

Mamy nadzieję, iż cenne uwagi, refleksje przekazane przez naszego gościa staną się jednocześnie wskazówką i motywacją dla naszych uczennic i być może rozwiążą ich dylematy związane z dalszym rozwojem kariery edukacyjno- zawodowej.

autor tekstu: Agnieszka Najda