Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej Lublinie ul. Wyścigowa 31 zapraszają uczniów klas ósmych szkoły podstawowej wraz z nauczycielami i rodzicami na Dzień Otwartych Drzwi,
który odbędzie się w naszej szkole
26 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00.

W programie, między innymi:

  • zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły;
  • prezentacja umiejętności zawodowych uczniów;
  • konsultacje z pedagogiem, psychologiem oraz doradcą zawodowym;
  • zwiedzanie szkoły.