5 maja 2022 roku uczniowie klasy 3kz i 3kzp uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do działu produkcji i restauracji Grand Hotelu Lublin, którą zorganizowali nauczyciele przedmiotów branży gastronomicznej: pani Monika Wójcik i pan Michał Pawlak.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się w praktyce z:

  • układem funkcjonalnym pomieszczeń zakładu gastronomicznego
  • obowiązującym systemem HACCP i zasadami jego realizacji, monitorowania parametrów procesów technologicznych i podejmowanych działaniach naprawczych
  • organizacją sporządzania śniadań i ich wydawania
  • organizacją pracy kuchni gorącej i pracowni deserów
  • funkcjonowaniem i obsługą sali restauracyjnej hotelu
  • obsługą nowoczesnych urządzeń i sprzętu gastronomicznego.

Zorganizowane zajęcia stanowiły atrakcyjną formę kształcenia zawodowego.Uczniowie chętnie uczestniczą w takich formach kształcenia, a przekazywane w ten sposób treści są bardziej zrozumiałe, zgodnie z sentencją Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem”.

Dziękujemy za poświęcony czas i życzliwość panu Marcinowi Nieznaj – szefowi kuchni Grand Hotelu Lublin. Liczymy na dalszą współpracę.

Autorzy tekstu: Michał Pawlak, Monika Wójcik