W dniu 08.06.2022 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w I Międzyszkolnym Sportowym Turnieju BocciaCup 2022,zorganizowanym przez SOSW nr 1 w Lublinie.

Głównym celem zawodów było wykorzystanie sportu do działań rehabilitacyjno – rewalidacyjnych oraz integracja osób z niepełnosprawnościami. Nasz zespół reprezentowały: Helena Motyl, Paulina Gontarz, Julia Wołek oraz Agnieszka Junkiewicz. Dziewczęta odniosły duży  sukces. Zajęły w klasyfikacji zespołowej drugie miejsce, zdobyły srebrne medale i puchar oraz zostały obdarowane upominkami i dyplomami. Gratulujemy !

Opiekę na turnieju sprawował pan Bogusław Bień.