W dniu 9 czerwca 2022 roku uczniowie klas: 1ap, 2ap, 2bp kształcący się w zawodzie technik archiwista wzięli udział w interesujących warsztatach archiwistycznych, które odbyły się w Archiwum Państwowym w Lublinie z okazji Międzynarodowego dnia archiwów „Poznaj swoje archiwum”.

Uczniowie zapoznali się z metodami przechowywania materiałów archiwalnych, zwiedzili oddział zabezpieczania, pracownię digitalizacji oraz pracownię konserwacji, gdzie wysłuchali interesującego wykładu pana Piotr Dudzikowskiego. Archiwiści otrzymali od AP w Lublinie cenne materiały dydaktyczne oraz drobne upominki.

Wyjście zorganizowała p. Małgorzata Łukawska we współpracy z p. Agnieszką Walczak, p.  Jackiem Kudelskim i p. Rafałem Paskudzkim.

Autor tekstu: Jacek Kudelski