W czerwcu uczniowie klas Technikum nr 2 kształcących się w zawodzie technik informatyk spotkali się z pracownikami zakładu pracy z branży IT.

Firma PROACTA już od 10 lat kompleksowo obsługuje firmy z różnych sektorów rynku, wdrażając w nich zaawansowane rozwiązania informatyczne. Tworzy dla nich dedykowane oprogramowania, aplikacje mobilne, przechowuje i przetwarza duże wolumeny danych oraz pomaga tworzyć infrastrukturę IT.

Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani ze strukturą firmy oraz organizacją pracy nad projektem. W firmie liczy się w dużej mierze umiejętność pracy zespołowej, a także znajomość pracy w różnych technologiach (Sass, Java, Spring) i narzędziach (Axure, GitHub, Jira). Młodzież miała możliwość porozmawiania z programistami (frontend developer, backend developer, tester oprogramowania), grafikiem, administratorem systemów oraz opiekunem projektów. Najwięcej emocji wśród uczniów wzbudził specjalistyczny sprzęt serwerowy (serwery, macierze dyskowe itp.) i sieciowy (przełączniki, routery itp.) zgromadzony w nowoczesnej serwerowni firmy.
Organizatorkami wyjścia były panie: Ewa Piotrowska, Monika Borucka i Barbara Korzeniowska