W dniu 15 czerwca 2022 roku uczniowie klas: 1ap, 2ap, 2bp kształcący się w zawodzie technik archiwista wzięli udział w wycieczce do Muzeum Narodowego w Lublinie, które ma swoją siedzibę w Zamku Lubelskim.

Młodzież zwiedziła kaplicę św. Trójcy – jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków Lublina, wystawę malarstwa oraz interesujące ekspozycje stałe.

W drodze powrotnej do szkoły uczniowie spacerowali ulicami Starego Miasta, wykorzystując ten czas, by odnaleźć miejsca uwiecznione na fotografiach archiwalnych i skonfrontować je ze stanem obecnym tych miejsc.

Opiekę sprawowali nauczyciele uczący w zawodzie technik archiwista.

Autor: Jacek Kudelski