W dniu 15 września 2022 roku uczniowie klas: 1ap, 1bp i 2ap kształcący się w zawodzie technik archiwista wzięli udział w wystawie „Armia Krajowa na Lubelszczyźnie. Historia, ludzie, dziedzictwo”, która odbyła się w Archiwum Państwowym w Lublinie. Uroczystego otwarcia wystawy  dokonał dyrektor dr Piotr Dymmel oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Prezydenta Miasta.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: p. Małgorzata Łukawska i p. Jacek Kudelski