KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZY  ZDOBNY CHLEB OKOLICZNOŚCIOWY”

w ramach obchodów Święta Chleba

I EDYCJA

Adresatami konkursu są uczniowie szkoły branżowej o kierunku kucharz.

Przedmiotem Konkursu jest artystyczne ozdobienie chleba okolicznościowego tzw. „ciastem martwym słodkim”. Tematyka ozdabiania dowolna, np. chleb weselny, dożynkowy, świąteczny, itp.

Celem  Konkursu jest kultywowanie tradycji ludowej, pielęgnowanie szacunku dla chleba, rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz zdrowej rywalizacji.

Regulamin konkursu:

Chętni uczniowie wykonują indywidualne prace na zajęciach praktycznych lub w domu, dopuszczalna pomoc  nauczyciela/ rodzica.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania za udział. Ozdobione chleby (prace konkursowe) należy dostarczyć w estetycznym opakowaniu np. pudełku, na tacy, koszyczku, itp.,z informacją (karteczką) zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasę, praca wykonana pod kierunkiem ……………(imię i nazwisko nauczyciela).

Termin dostarczania ozdobionych chlebów do 26.09.2022 – godz. 12:00 (poniedziałek) do organizatorek konkursu.:pani Agnieszki Dziedzic lub pani Katarzyny Prościńskiej (sala nr 2).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28.09.2022r. w Stowarzyszeniu Aktywizacji Polesia Lubelskiego „Kraina Rumianku” podczas warsztatów z okazji Święta Chleba. Ocenie podlegać będą: pomysł, kreatywność, estetyka wykonania, sposób zaprezentowania.Uczniowie wykonują prace z materiałów własnych. Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia nagrodzonych prac na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym oraz zamieszczenia zdjęć na stronie internetowej szkoły/faceebooku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Organizatorki:

Agnieszka Dziedzic, Katarzyna Prościńska

Autor tekstu: Agnieszka Dziedzic