Z okazji Dnia Chłopaka uczniowie klasy 1al i 1it 29 września br. uczestniczyli w wyjściu do kręgielni Masters w Lublinie. Celem tego wyjścia była integracja klas pierwszych. Nasi panowie mieli także możliwość zdobycia nowych lub udoskonalenia nabytych wcześniej umiejętności.

Spotkanie zorganizowały p. Małgorzata Fajgielska, p. Anna Dubielis