Dnia 11 października 2022 roku społeczność uczniowska naszej Szkoły wybierała Radę Samorządu Uczniowskiego.

Listy kandydatów i plakaty wyborcze wywieszone zostały na szkolnych tablicach ogłoszeń tydzień przed wyborami, aby uczniowie mogli się z nimi lepiej zapoznać. W dniach 6 i 7 października odbyły się debaty wyborcze kandydatów.

Głosowanie zostało przeprowadzone przy zachowaniu wszystkich demokratycznych zasad. Do udziału w nim upoważnieni byli wszyscy uczniowie, każdy mógł oddać jeden głos na jednego kandydata. W skład komisji wyborczej weszli uczniowie z klas: 2it, 1at, 4ktp. W wyborach oddano 112 głosów ważnych, nie oddano głosów nieważnych.

Lista uczniów wybranych do  Rady Samorządu Uczniowskiego:

  • Nikola Wojciechowska z klasy 2al
  • Sebastian Sidor z klasy 3itp
  • Wiktor Mazurek z klasy 3mtp

Życzymy Radzie Samorządu Uczniowskiego wielu pomysłów i zapału do pracy w bieżącym roku szkolnym.

Autorka: Monika Borucka