Zapraszamy wszystkich chętnych do wykonania kartki świątecznej z życzeniami dla podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, które przekażemy przed Świętami Bożego Narodzenia.

Kartki można przekazywać p. Małgorzacie Fajgielskiej i p. Agnieszce Najdzie do 12 grudnia 2022r.