Zachęcamy wszystkich Uczniów i Uczennice naszej szkoły do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, dotyczącej Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Termin do 9.01.2023 r.

 
Pozdrawiamy,
Szkolny Zespół Roboczy