16 lutego uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych Technikum nr 2 o specjalności technik informatyk, pod opieką pani Ewy Piotrowskiej, Moniki Boruckiej i Barbary Korzeniowskiej wybrali się na Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej.
Celem wycieczki było odwiedzenie Pracowni Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii, która posiada prawie czterdziestoletnie doświadczenie w wytwarzaniu włókien telekomunikacyjnych, specjalnych, jak i fotonicznych. Aktualnie jest jedną z nielicznych uniwersyteckich jednostek badawczych w Europie, posiadającą kompletną linię technologiczną do wytwarzania światłowodów, zawierającą aparaturę do wytwarzania preform, jak i wyciągania włókien.
Uczniowie mogli zobaczyć, jak wygląda proces produkcji światłowodów.
Zanim uczniowie zobaczyli linię produkcyjną w laboratoriach technologicznych wysłuchali wykładu na temat światłowodów, który wygłosił mgr inż. Adam Paździor. Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się między innymi:
– Jakie są przyczyny rozwoju technologicznego?
– Co to światłowody i światłowody wielordzeniowe, które umożliwiają przesyłanie dużo większej ilości informacji. Powstały kilka lat temu i UMCS jako 2 na świecie był ich producentem.
– Czym jest fotonika? Każdy z nas świadomie lub mniej z niej korzysta poprzez smartfony, karty płatnicze itp.
– Jak duże jest zapotrzebowanie na światłowody? Rocznie na świecie produkuje się dwa razy więcej kilometrów światłowodów niż wynosi odległość Ziemi od Słońca.
– Jakie są zastosowania fotoniki i światłowodów?
Po skończonych zajęciach w pracowni światłowodów uczniowie wybrali się do Muzeum Fizyki, które znajduje się w Instytucie Fizyki.
Muzeum Składa się głównie z „samoobsługowych” gablot, w których można obserwować lub wykonać proste doświadczenia” np.: prawo Bernoulliego, licznik Geigera Mullera, rozszczepienie światła, widma gazów, wady soczewek, odbicie światła w bryłach, światłowód, generator sygnałów elektrycznych, siła działająca na przewodnik z prądem z polu magnetycznym. Ćwiczenia posiadają opisy i uczniowie wykonywali je bez problemów.
Ponadto w muzeum znajdują się gabloty z eksponatami: muzealna aparatura badawcza i sprzęt komputerowy. Po tej części oprowadzał nas jego opiekun dr Piotr Sagan.
Wykonywane samodzielnie doświadczenia bardzo podobały się wszystkim uczniom.
Wycieczka została zorganizowana w ramach kształcenia w zawodzie technik informatyk.

no images were found

Tekst: Ewa Piotrowska
Fot.: Ewa Piotrowska, Monika Borucka, Barbara Korzeniowska