16 marca 2023 roku miał miejsce Dzień Otwarty naszej Szkoły. Na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji.

Gości przywitała pani dyrektor Iwona Majewska,która przedstawiła wicedyrektorów szkoły: panią Dorotę Kret, panią Beatę Pałkę, panią Danutę Kaczorowską oraz nauczycieli specjalistów: pedagoga szkolnego – panią Anetę Frączek, psychologa szkolnego – panią Darię Polonis – Traczyńską oraz doradcę zawodowego – panią Agnieszkę Najdę.Zapoznała także zebranych ze strukturą placówki oraz osiągnięciami uczniów i ofertą edukacyjną.

Następnie odbył się występ wokalny naszej szkolnej wokalistki: Nikoli Wojciechowskiej, która zaśpiewała piosenkę z repertuaru Mieczysława Szcześniaka „Sercem patrz”.

Kolejnym punktem była prezentacja multimedialna, przedstawiająca ofertę naszej szkoły: XVII Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 2, zawód: technik informatyk, technik masażysta, technik procesów introligatorskich, Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2, zawód: kucharz, ogrodnik, Szkoły Policealnej nr 11, zawód: archiwista, florysta oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Następnie, prowadzący spotkanie: Jakub Ćwiek i Daria Wolińska – uczniowie klas pierwszych liceum, zaprosili zgromadzonych do przygotowanych przez poszczególne szkoły stoisk, prezentujących szczegółową ofertę edukacyjną oraz zachęcili do zwiedzania budynku szkoły.

W trakcie, dyrekcja szkoły oraz nauczyciele i uczniowie udzielali rodzicom, nauczycielom i uczniom (przyszłym kandydatom) odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Z tej okazji wydana również została Gazetka Szkolna (numer specjalny) prezentująca ofertę szkoły i talenty dziennikarskie/pisarskie uczniów.

Atrakcji było na tyle dużo, że gościom trudno było opuścić mury naszej szkoły. Cieszymy z wizyty tak dużej grupy potencjalnych uczniów i mamy nadzieję, że z wszystkimi, którzy skorzystali z naszego zaproszenia spotkamy się 1 września 2023 roku.

Ewa Kożuszek