W ramach działalności Koła Doświadczalno – Chemicznego uczniowie SOSW im. Prof. Z. Sękowskiej dnia 28 marca 2018r. pod opieką p. Zofii Radej uczestniczyli w organizowanych przez Instytut Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie „Pokazach z Chemii Nieorganicznej”.Czytaj całość

Wyniki egzaminu zawodowego zdawanego w sesji styczeń – luty 2018 są do odebrania w sekretariacie szkoły. Uwaga! Uczniowie, którzy chcą podwyższyć wynik lub przystąpić do egzaminu poprawkowego, deklaracje składają w sekretariacie wyłącznie w dniach od 23 marca do 30 marca 2018 r. Barbara Białkowska – wicedyrektor  Czytaj całość