Dnia 30 listopada 2017r. uczniowie klasy 2mt  w zawodzie technik masażysta w ramach realizacji Projektu 12.4 „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” Zadanie 4 – Zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi uczestniczyli w wizycie studyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie zapoznali się z innowacjami w zakresie w fizjoterapii.Czytaj całość

Dnia 29 listopada 2017 r. uczniowie klas 2al, 3kt oraz 4kt uczestniczyli w wyjściu edukacyjnym do Centrum Brytyjskiego UMCS, które powstało na mocy porozumienia między Uniwersytetem Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie a British Council w Warszawie.Czytaj całość

W dniu 29 listopada 2017r. nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego pod hasłem „Grzyby – skarby natury”, zorganizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie we współpracy z Lasami Państwowymi, Ligą Ochrony Przyrody i Lubelską Szkołą Fotografii.Czytaj całość