Od dnia 15.02.2021r. naukę w trybie stacjonarnym rozpoczną uczniowie wszystkich klas technikum i szkoły branżowej.Naukę w trybie stacjonarnym kontynuują uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.Uczniowie liceum i szkoły policealnej kontynuują naukę w trybie zdalnym.Wszyscy uczniowie, uczący się stacjonarnie jak i zdalnie, zajęcia odbywają według planu lekcji zgodnie z zamieszczonym poniżej rozkładem dzwonków.Internat czynny będzie 14.02.2021r. od godziny 17.00.Czytaj całość