Dnia 19 października 2021 r. młodzież ze Szkoły Policealnej nr 11 z klas 1ap, 2ap, 2bp, kształcąca się w zawodzie technik archiwista, wzięła udział w warsztatach archiwistycznych, które odbyły się Instytucie Pamięci Narodowej  w Lubinie. Zajęcia miały miejsce w nowo otwartej księgarni i sali prelekcyjnej IPN przy ulicy Szewskiej.Czytaj całość

14 października 2021 roku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej połączony z uroczystością ślubowania klas pierwszych. W części oficjalnej uroczystości reprezentanci wszystkich klas pierwszych złożyli na sztandar szkoły ślubowanie, stając się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Następnie pani Dyrektor Iwona Majewska złożyła wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły życzenia sukcesów w pracy z młodzieżą oraz realizacji własnych planów i zamierzeń. Przekazała również okolicznościoweCzytaj całość