BRANŻOWA SZKOŁA USŁUGOWA I stopnia

Rok szkolny 2017/2018

Klasa I

Lp Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski Jolanta Kusiak Odkrywamy na nowo. Język polski 1. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej
2. język rosyjski –
w zawodzie kucharz
Małgorzata Wiatr-Kmieciak
Sławomira Wujec
Вот и мЫ 1 Nowa edycja
3. język niemiecki –
w zawodzie introligator
R. Dietrich
B. Kujawa
Profi 1 neu. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
4. historia S. Zając Teraz historia. Podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej. SOP
5. wiedza o społeczeństwie Zbigniew Smutek
Jan Maleska
Odkrywamy na nowo. Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Pedagogiczne OPERON
6. geografia R. Uliszak
K. Wiedermann
Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era
 
7. biologia Emilia Bonar
Weronika Krzeszowiec
Stanisław Czachorowski
Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era
 
8. chemia Romuald Hass
Aleksandra  Mrzigod
Janusz Mrzigod

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy. Nowa Era

9. fizyka red. Maria Fiałkowska Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy. Wyd. „ZamKor”
10. matematyka B. Kiljańska
A. Konstantynowicz
M. Pająk
G. Ukleja
Matematyka 1. Wyd. Operon

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
B. Kiljańska
A.Konstantynowicz
M. Pająk
G. Ukleja
Zbiór zadań. Wyd. Operon
11. informatyka Grażyna  Hermanowska
Wojciech Hermanowski
Informatyka. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Pedagogiczne OPERON
12. edukacja dla bezpieczeństwa Bogusława Breitkopf
Mariusz Cieśla
Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
PRZEDMIOTY ZAWODOWE – BRANŻA INTROLIGATORSKA

wykaz podręczników zostanie podany na pierwszym spotkaniu z nauczycielem zawodu

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – BRANŻA GASTRONOMICZNA

1. technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 1. Anna Kmiołek 1. Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności
2. Anna Kmiołek 2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 1. technologia gastronomiczna
2. wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 1. Marzanna Zienkiewicz 1. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 3. wyposażenie zakładów gastronomicznych
3. podręczniki pomocnicze Piotr Dominik, Anna Kmiołek

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Kucharz. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów
Rok wydania 2015

PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Strus
W. Galant

Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do religii dla klasy 1 liceum i technikum. Wyd. Gaudium

2. wdż red. Teresa Król
Maria Ryś

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  Wyd. Rubikon

Opracowanie red.:
Anna Sotirow
Elżbieta Czyżewska