Klasa I

Lp Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski Jolanta Kusiak Odkrywamy na nowo. Język polski 1. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej
2. język rosyjski –
w zawodzie kucharz
Małgorzata Wiatr-Kmieciak
Sławomira Wujec
Вот и мЫ 1 Nowa edycja
3. język niemiecki –
w zawodzie introligator
R. Dietrich
B. Kujawa
Profi 1 neu. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
4. historia S. Zając Teraz historia. Podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej. SOP
5. wiedza o społeczeństwie Zbigniew Smutek
Jan Maleska
Odkrywamy na nowo. Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Pedagogiczne OPERON
6. geografia R. Uliszak
K. Wiedermann
Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era
7. biologia Emilia Bonar
Weronika Krzeszowiec
Stanisław Czachorowski
Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era
8. chemia Romuald Hass
Aleksandra  Mrzigod
Janusz Mrzigod

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy. Nowa Era

9. fizyka red. Maria Fiałkowska Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy. Wyd. „ZamKor”
10. matematyka B. Kiljańska
A. Konstantynowicz
M. Pająk
G. Ukleja
Matematyka 1. Wyd. Operon

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
B. Kiljańska
A.Konstantynowicz
M. Pająk
G. Ukleja
Zbiór zadań. Wyd. Operon
11. informatyka G. Koba Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. MIGRA
12. edukacja dla bezpieczeństwa Bogusława Breitkopf
Mariusz Cieśla
Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
PRZEDMIOTY ZAWODOWE – BRANŻA INTROLIGATORSKA

wykaz podręczników zostanie podany na pierwszym spotkaniu z nauczycielem zawodu

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – BRANŻA GASTRONOMICZNA

1. technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Anna Kmiołek Sporządzanie napojów i potraw. Kwalifikacja TG. 07. część 2 Wyd. WSiP
2. wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Marzanna Zienkiewicz Sporządzanie potraw i napojów. Kwalifikacja TG. 07. Część 1. Wyd. WSiP
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Strus
W. Galant

Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do religii dla klasy 1 liceum i technikum. Wyd. Gaudium

 

Klasa II

Lp Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski Jolanta Kusiak Odkrywamy na nowo. Język polski 1 – kontynuacja z kl. 1
B. Chuderska Odkrywamy na nowo 2. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej.. Wyd. Operon
2. język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak
Sławomira Wujec
Вот и мЫ  2 Nowa edycja
3. historia S. Zając Teraz historia. Podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej. SOP
4. podstawy przedsiębiorczości P. Krzyszczyk Podstawy przedsiębiorczości. Ciekawi świata Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
5. matematyka B. Kiljańska
A. Konstantynowicz
M. Pająk
G. Ukleja
Matematyka 1kontynuacja z kl. 1

Matematyka 2 Wyd. Operon

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
B. Kiljańska
A.Konstantynowicz
M. Pająk
G. Ukleja
Zbiór zadań. Wyd. Operon
PRZEDMIOTY ZAWODOWE – BRANŻA INTROLIGATORSKA

wykaz podręczników zostanie podany na pierwszym spotkaniu z nauczycielem zawodu

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – BRANŻA GASTRONOMICZNA

1. technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Anna Kmiołek Kontynuacja podręcznika z klasy I oraz

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 2 technologia gastronomiczna Wyd. WSiP

2. wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii M.Kaźmierczak

 

Marzanna Zienkiewicz

BHP w branży gastronomicznej Wyd. WSiP- kontynuacja podręcznika z klasy 1

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 3.Wyposażenie zakładów gastronomicznych Wyd. 2016 r – kontynuacja podręcznika z klasy 1.

3. Pracownia gastronomiczna A. Kmiołek

Pracownia gastronomiczna. Kucharz. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6. Praktyczna nauka zawodu  Wyd. 2015 r. – kontynuacja podręcznika z klasy 1

4. Podręczniki pomocnicze Piotr Dominik

Anna Kmiołek

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Kucharz. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Wyd. WSiP
Karolina Mikołajczyk-Nieckarz, Anna Tomaszewska, Małgorzata Włodarczyk Testy przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów Wyd. empi2
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Strus
W. Galant

Świadczę o Jezusie w świecie. Podręcznik do religii dla II liceum i technikum. Wyd. GAUDIUM

Opracowanie red.:
Anna Sotirow
Elżbieta Czyżewska