Harmonogram zebrań Klasowych Zespołów Nauczycieli

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zapraszamy Rodziców na spotkania Klasowych Zespołów Nauczycieli.

Zebrania odbędą się według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

3 stycznia 2018 r.

• 15.30 – 1 al
• 16.00 – 2 al
• 16.30 – 3 al

4 stycznia 2018 r.

• 15.30 – 1 it
• 16.00 – 1 kt
• 16.30 – 2 kt, 2 it
• 17.00 – 3 kt, 3 it
• 17.30 – 4 kt, 4 it, 2 mt

5 stycznia 2018 r.

• 15.30 – 1 iz, 1 kz
• 16.00 – 2 ez, 2 kz
• 16.30 – 3 ez, 3 iz, 3 izw