Charakterystyka zawodu

Kwalifikacje w zawodzie introligator:

 • Realizacja procesów introligatorskich.

Miejsca pracy introligatora:

 • drukarnie,
 • wytwórnie papierów wartościowych,
 • zakłady małej poligrafii (np. w zakładach zajmujących się oprawą prac magisterskich oraz zajmujących się drukiem artystycznym)
 • możliwość prowadzenia własnego warsztatu introligatorskiego.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia uczeń może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Skierowanie z Urzędu Miasta Lublin
 • Wyniki testów gimnazjalnych
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Skrócony odpis aktu urodzenia
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
 • Dwie fotografie

opracowanie:
Barbara Białkowska
Elżbieta Czyżewska