14 października 2021 roku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej połączony z uroczystością ślubowania klas pierwszych. W części oficjalnej uroczystości reprezentanci wszystkich klas pierwszych złożyli na sztandar szkoły ślubowanie, stając się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Następnie pani Dyrektor Iwona Majewska złożyła wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły życzenia sukcesów w pracy z młodzieżą oraz realizacji własnych planów i zamierzeń. Przekazała również okolicznościoweCzytaj całość