W ramach realizowanego projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” od dnia 28.10.2019 r. aplikacja UONET+ będzie dostępna pod nowym adresem: https://edu.lublin.eu.Czytaj całość

Szanowni Rodzice i Uczniowie! Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych*, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ramach  Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. –Czytaj całość