W dniu 9 czerwca 2022 roku uczniowie klas: 1ap, 2ap, 2bp kształcący się w zawodzie technik archiwista wzięli udział w interesujących warsztatach archiwistycznych, które odbyły się w Archiwum Państwowym w Lublinie z okazji Międzynarodowego dnia archiwów „Poznaj swoje archiwum”.Czytaj całość

8 czerwca 2022 roku młodzież z klas: 3ktp, 2alp, 2kzp i 1kt uczestniczyła w zajęciach terenowych – marszu na orientację w Starym Gaju. Głównym celem tych zajęć był kontakt uczniów z przyrodą, umiejętność czytania mapy, topografii i orientacja w terenie oraz rozwijanie świadomości ekologicznej.Czytaj całość

Dnia 8 czerwca 2022 roku młodzież ze Szkoły Policealnej nr 11 z klas: 1ap, 2ap, 2bp kształcąca się w zawodzie technik archiwista, wzięła udział w wycieczce na teren Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady na Majdanku. Uczniowie zwiedzili odrestaurowane pomieszczenia łaźni i komór gazowych oraz interesujące wystawy stałe.Czytaj całość