Strona jest obecnie aktualizowana.
Podręczniki do klas pierwszych po ósmej klasie będą podane w późniejszym terminie.

Po gimnazjum Po ósmej klasie
Liceum Ogólnokształcące
klasa 1 klasa 1
klasa 2  
klasa 3  
Technikum nr 2
– technik informatyk
klasa 1 klasa 1
klasa 2  
klasa 3  
klasa 4  
– technik masażysta
klasa 1 klasa 1
klasa 2  
klasa 4  
Szkoła Policealna nr 11
technik archiwista
technik informatyk
Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2
klasa 1 klasa 1
klasa 2  
klasa 3  
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
klasa 1