Szkoła Policealna

technik archiwista

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – ARCHIWISTA
1. Kwalifikacja AU. 63 Opracowanie zbiorowe pod redakcją Zbigniewa Pustuły Kancelaria i archiwum zakładowe. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Warszawa 2006

 

technik informatyk

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – INFORMATYCZNE
1. Kwalifikacja E 12 Tomasz Kowalski Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
2. Kwalifikacja E 13 Barbara Halska, Paweł Bensel Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Cz. 1
3. Kwalifikacja E 13 Barbara Halska, Paweł Bensel Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Cz. 2
4. Kwalifikacja E 14 Jolanta Pokorska Tworzenie stron internetowych. Cz. 1
5 Kwalifikacja E 14 Jolanta Pokorska Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Cz. 2
6. Kwalifikacja E 14 Jolanta Pokorska Tworzenie aplikacji internetowych. Cz. 3
7. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Jacek Musiałkiewicz Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik Wyd. Ekonomik 2014
Jacek Musiałkiewicz Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Zeszyt ćwiczeń, Ekonomik 2014
8. język angielski zawodowy Virginia Evans, Jenny Dooley Information Technology. Wyd. Egis (Express Publishing)

 

opracownie:
Anna Sprawka-Sotirow
Elżbieta Czyżewska