TECHNIK ARCHIWISTA

Kwalifikacja AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum

Podręczniki:

  • Kancelaria i archiwum zakładowe opracowanie zbiorowe pod redakcją Zbigniewa Pustuły, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2006
  • Andrzej Komosa Kompetencje personalne i społeczne, Wydawnictwo Ekonomik 2013 r.
  • Andrzej Komosa Organizacja pracy małych zespołów, Wydawnictwo Ekonomik 2013 r.

Dodatkowe materiały edukacyjne – Podstawy archiwistyki

– Andrzej Komosa Biurowość materiały edukacyjne PZK(A.m), Wydawnictwo Ekonomik 2016 r.

– Andrzej Komosa Biurowość ćwiczenia PZK(A.m), Wydawnictwo Ekonomik 2016 r.


Kwalifikacja AU.64
Opracowywanie materiałów archiwalnych

Podręczniki:

  • Kancelaria i archiwum zakładowe opracowanie zbiorowe pod redakcją Zbigniewa Pustuły, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2006
  • Andrzej Komosa Kompetencje personalne i społeczne, Wydawnictwo Ekonomik 2013 r.
  • Andrzej Komosa Organizacja pracy małych zespołów, Wydawnictwo Ekonomik 2013 r.

Język angielski zawodowy:

Career Paths. Secretarial. Student’s Book (część 1 i 2), Wyd. Egis (na 4 semestry nauki)

 

TECHNIK INFORMATYK

SEMESTR 1 oraz SEMESTR 2

Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz: Kwalifikacja EE08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 1. Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk , Wyd. HELION, nr dopuszczenia 351203

Tomasz Kowalski, Tomasz Orkisz: Kwalifikacja EE08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 2. Systemy operacyjne. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk , Wyd. HELION, nr dopuszczenia 351203

Barbara Halska, Paweł Bensel: Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3. Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Wyd. HELION, nr dopuszczenia 351203

Barbara Halska, Paweł Bensel: Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 4. Administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk,Wyd. HELION, nr dopuszczenia 351203

SEMESTR 3 oraz SEMESTR 4

Piotr Siewniak, Kwalifikacja E14 i EE09 Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik informatyk, Wyd. HELION, nr dopuszczenia 351203

Język angielski zawodowy:

Virginia Evans, Jenny Dooley, Information Technology, Wyd. Egis (Express Publishing)

 

opracownie:
Anna Sprawka-Sotirow
Elżbieta Czyżewska