Szkolny budżet partycypacyjny/obywatelski to „proces, w którym o przeznaczeniu części szkolnego budżetu (wyznaczonej najczęściej przez dyrekcję lub rodziców) decyduje społeczność szkolna. Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele i nauczycielki czy inni pracownicy i pracowniczki szkoły, zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne.” (Szkolny Budżet Partycypacyjny – wskazówki dla początkujących, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa, 2019).

W 2021 roku w Lublinie została zrealizowana pilotażowa edycja Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Było to jedno z pierwszych działań realizowanych w ramach przygotowań do obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Do pilotażu zostało zaproszonych 10 miejskich placówek oświatowych takich jak: szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Placówki te zostały wyłonione w konkursie „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie”. Jedną ze szkół, która znalazła się w gronie laureatów,był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.

Od czerwca do grudnia 2021 roku Samorząd Uczniowski pod opieką pani Moniki Boruckiej oraz pani Magdaleny Fatygi,realizował zadania związane z przeprowadzeniem Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Na realizację szkolnych projektów Ośrodek otrzymał 4000 zł oraz wsparcie organizacyjne i merytoryczne. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego, wspólnie z opiekunkami, uczestniczyli w szkoleniach dotyczących realizacji projektu.

Szkolnym Budżetem Obywatelskim w naszej szkole zarządzał Szkolny Zespół Roboczy (SZR), w skład którego weszli:

 • wicedyrektor pani Dorota Kret
 • nauczycielki SOSW – panie:Magdalena Fatyga, Monika Borucka – koordynatorki projektu
 • uczniowie: Katarzyna Bogudał, Magdalena Dudziak i Piotr Szczepaniak
 • przedstawicielka innych pracowników szkoły – pani Elżbieta Majewska

SZR opracował regulamin SBO, harmonogram działań oraz inne niezbędne dokumenty potrzebne przy realizacji projektu. Dodatkowo SZR:

 • zorganizował „Maraton pisania projektów”, podczas którego każdy mógł otrzymać wsparcie przy tworzeniu własnego projektu
 • uczestniczył w spotkaniach weryfikacyjnych napisanych projektów
 • opracował formularz do głosowania
 • zliczał oddane na poszczególne projekty głosy
 • rozwieszał informacje i plakaty dotyczące wydarzenia
 • opracował ankietę ewaluacyjną
 • przygotował uroczyste spotkanie, podczas którego zostały ogłoszone wyniki.

SBO spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród społeczności naszego Ośrodka. Do konkursu wpłynęło 16 projektów, spośród których 14 spełniło wymagania regulaminu SBO i przeszło pozytywnie weryfikację.

http://soswlublin.pl/wyscigowa/2021/10/04/szkolne-budzety-obywatelskie/

(pod tym linkiem są opisane wszystkie projekty)

Twórcy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu, promowali je z wykorzystaniem plakatów i ulotek informacyjnych. W ramach promocji przedsięwzięcia powstał też film, który był dostępy na stronie naszej szkoły oraz na Facebooku. Realizacją i montażem filmu promującego projekty SBO w naszym Ośrodku zajmował się Szymon Kłudka.

https://www.facebook.com/sosw.wlublinie/videos/954087775204559/

Głosowanie na zwycięski SBO odbyło się za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Ośrodka.Udział w nim mogli wziąć uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Można było oddać tylko jeden głos. Głosowanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej.

Najwięcej głosów otrzymały  projekty:

 • „Nagłośnienie bezprzewodowe imprez szkolnych” – projekt zakupu przenośnego zestawu nagłośnieniowegoz dwoma mikrofonami bezprzewodowymi. Zestaw ten pomaga w prawidłowym nagłośnieniu imprez szkolnych odbywających się w sali konferencyjnej lub sali gimnastycznej. Autorzy projektu: Stanisław Naja, Oliwier Leśniak i Sebastian Sidor.
 • „Szafki szkolne dla uczniów” – projekt zakupu szafek, w których uczniowie pozostawiają swoje rzeczy. Szafki zostały umieszczone na korytarzu szkolnym i cieszą się dużym zainteresowaniem. Autorzy projektu: Tadeusz Borys, Kacper Gołębiowski, Jan Chołyk, Daniel Matacz i pani Malwina Adamiec.

W momencie składania zamówień do realizacji Szkolnych Budżetów Obywatelskich,doszło do miłej niespodzianki. Zamówienia realizowane były 26 listopada 2021 roku (był to tzw. „Black Friday”), w dniu dużych obniżek towarów. W związku z czym powstała możliwość realizacji części kolejnego projektu SBO „Gastronomiczny Wilk”.  Poprzednie projekty nie wymagały również wsparcia finansowego ze strony Rady Rodziców.

30 marca 2022 roku odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszej edycji SBO.

https://www.facebook.com/LublinisYOUth/videos/1134474013980749

W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022, po wypełnieniu wniosku konkursowego, zostaliśmy zakwalifikowani do drugiej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich. W maju i czerwcu uczestniczyliśmy w spotkaniach integracyjnych, informacyjnych oraz szkoleniowych dotyczących tego wydarzenia.

Dalsze działania w ramach SBO już we wrześniu.