Rekrutacja zamknięta od roku szkolnego 2019/2020

Charakterystyka zawodu

Kwalifikacje w zawodzie technik informatyk:

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Technik informatyk posiada następujące umiejętności:

 • Sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • Umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego,
 • Umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
 • Umiejętność pracy w sieciach komputerowych,
 • Umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania,
 • Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe),
 • Znajomość podstaw programowania.

Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:

 • ośrodki obliczeniowe,
 • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • punkty serwisowe,
 • firmy administrujące sieci komputerowe,
 • sklepy komputerowe,
 • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie z wymaganym wpisem: „może podjąć naukę na kierunku informatycznym”
 • kopia dowodu osobistego

Po ukończeniu nauki Absolwent uzyska:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Dyplom zawodowy honorowany jest w krajach UE,
umożliwia zatrudnienie w krajach UE.

 

opracowanie:
Barbara Białkowska
Elżbieta Czyżewska