Klasa I

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa
Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era
2. język angielski Tim Falla, Paul A. Davis Oxford Solutions elementary Wyd. Oxford
3. język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak
Sławomira Wujec
Вот и мЫ  1 Nowa edycja
4. wiedza o kulturze Alicja Kisielewska
Andrzej Kisielewski
Adela Prochyra
Wiedza o kulturze. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wyd. Pedagogiczne OPERON
5. historia Andrzej Brzozowski
Grzegorz Szczepański
Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006 Wyd. Piotra Marciszuka „Stentor”
6. wiedza o społeczeństwie Zbigniew Smutek
Jan Maleska
Odkrywamy na nowo. Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Pedagogiczne OPERON.
7. podstawy przedsiębiorczości Jarosław Korba
Zbigniew Smutek
Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Pedagogiczne OPERON.
8. geografia Radosław Uliszak
Krzysztof Wiedermann
Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era
9. biologia E. Bonar, W. Krzeszowiec, S. Czachorowski Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimazjalnych. Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era
10. chemia R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era
11. fizyka red. Maria Fiałkowska Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy. Wyd. „ZamKor”
12. matematyka Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda
Matematyka. Klasa 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. Wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda
Matematyka. Zbiór zadań do liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy.
13. informatyka G. Koba Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. MIGRA
14. edukacja dla bezpieczeństwa Bogusława Breitkopf
Mariusz Cieśla
Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Straus, W. Galant, Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do religii dla klasy I liceum i technikum. Wyd. GAUDIUM
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1. Anatomia z fizjologią Red. Witold Woźniak Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów i lekarzy.
Elsevier Urban & Partner  Wrocław 2003, wyd. 2
Władysław Traczyk Fizjologia człowieka w zarysie Warszawa 2014, wyd. PZWL
2. Anatomia topograficzna Wim Jorritsma Anatomia na żywym człowieku, wyd. polskie
3. Teoretyczne podstawy masażu.
Pracownia masażu
Adam Zborowski Masaż klasyczny Wyd. AZ Kraków 2008, wyd. 4
4. Zagadnienia kliniczne w masażu S. Kruś Potologia podręcznik dla licencjackich studiów medycznych Wyd. PZWL

Klasa II

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa
Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era
2. język angielski Tim Falla, Paul A. Davis Oxford Solutions pre-intermediate, Wyd. Oxford
3. język angielski zawodowy Virginia Evans, Jenny Dooley Medical, Wyd. Egis (Express Publishing)
4. język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak
Sławomira Wujec
Вот и мЫ  2 Nowa edycja
5. historia Grzegorz Szczepański Poznać przeszłość, zrozumieć dziś.
6. matematyka M. Kurczab
E. Kurczab
E. Świda
 

Kontynuacja podręcznika z klasy I oraz Matematyka. Klasa II Zakres podstawowy. Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro

7. biologia M. Guzik
E. Jastrzębska
R. Kozik
Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era
8. podstawy przedsiębiorczości Jarosław Korba
Zbigniew Smutek
Kontynuacja podręcznika z klasy 1
9. Organizacja działalności gospodarczej w ochronie zdrowia J. Musiałkiewicz Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Straus, W. Galant, Świadczę o Jezusie w świecie. Podręcznik do religii dla klasy II liceum i technikum. Wyd. GAUDIUM
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1. Anatomia z fizjologią   Kontynuacja podręcznika z kl. 1
2. Teoretyczne podstawy masażu.
Pracownia masażu
Adam Zborowski Masaż segmentalny Wyd. AZ Kraków 2007, wyd. 3
Adam Zborowski Masaż w wybranych jednostkach chorobowych cz. 1,2,3 Wyd. AZ, Kraków 2010, wyd.2
Adam Zborowski Drenaż limfatyczny Wyd. AZ, Kraków 2008, wyd. 3
3. Zarys fizykoterapii T. Mika
W. Kasprzak
Fizykoterapia. Wyd. Lekarskie PZWL
J. Nawotny Podstawy fizjoterapii. Warszawa 2006

Klasa III

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski M. Chmiel, A. Równy, R. Pruszczyński

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era

2. język angielski G. J. Manin, D. Gryca Oxford Matura Trainer. Repetytorium Zakres podstawowy.Wyd. Oxford
3. język angielski zawodowy Virginia Evans, Jenny Dooley

Medical, Wyd. Egis (Express Publishing)

 

4. język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak
Sławomira Wujec
Kontynuacja podręcznika z klasy2 oraz
Вот и мЫ  3
Nowa edycja
5. historia M. Kopczyński, M. Przybyliński Poznać przeszłość. Zrozumieć dziś. Wiek XIX. Podręcznik do historii dla klasy 3 szkół ponadgimnazjalnych  – zakres rozszerzony Wyd. Piotra Marciszuka „Stentor”
6. biologia M. Marko-Worłowska, R. Kozik, W. Zamachowski, S. Krawczyk, F. Dubert, A. Kula Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era
7. matematyka Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda
Matematyka klasa 2 – kontynuacja podręcznika z klasy 2 oraz Matematyka. Klasa 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy. Wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda
Matematyka. Zbiór zadań do liceum i technikum. klasa 2. Zakres podstawowy – kontynuacja z klasy 2 oraz Matematyka. Zbiór zadań do liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy.
8. ekonomia w praktyce J. Kijakowska Ekonomia w praktyce.
9. organizacja działalności gospodarczej w ochronie zdrowia J. Musiałkiewicz Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Wyd. Ekonomik – kontynuacja podręcznika z klasy 2.
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Straus, W. Galant, Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka. Podręcznik do religii dla klasy III technikum. Wyd. GAUDIUM
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1. Teoretyczne podstawy masażu   Kontynuacja podręcznika z klasy 2 oraz
L. Magiera Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej.BIO-STYL 2007
L. Magiera, R. Walaszek Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej. Biosport, Kraków 2004, Wyd. I
2. Anatomia z fizjologią   Kontynuacja podręcznika z klasy 2
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna M. Buchfelder, A. Buchfelder Podręcznik pierwszej pomocy, Wyd. PZWL 2016

opracowanie:
Anna Sprawka-Sotirow
Elżbieta Czyżewska