Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa II

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski B. Chuderska Odkrywamy na nowo 2. Wyd. Operon
2. język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak
Sławomira Wujec    
Вот и мЫ  2 Nowa edycja
3. historia S. Zając. Teraz historia. Podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej. SOP  
4. podstawy przedsiębiorczości J. Korba, Z. Smutek Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wydawnictwo Pedagogiczne Operon
5. matematyka B. Kiljańska, A Konstantynowicz, M. Pająk, G. Ukleja Matematyka 1. Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych cz.1. Wyd.Nowa Era
MATERIAŁY DODATKOWE
B. Kiljańska, A Konstantynowicz, M. Pająk, G. Ukleja Zbiór zadań. Wyd. Operon
PRZEDMIOTY ZAWODOWE – BRANŻA INTROLIGATORSKA
1. Wykaz podręczników zostanie podany na pierwszym spotkaniu z nauczycielem zawodu.
PRZEDMIOTY ZAWODOWE – BRANŻA GASTRONOMICZNA
1. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem A. Kmiołek Kontynuacja podręcznika z klasy 1 oraz Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. cz. 2 technologia gastronomiczna. Wyd. WSiP
2. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii M. Kaźmierczak BHP w branży gastromicznej. Wyd. WSiP
M. Zienkiewicz Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Cz. 3 Wyposażenie zakładów gastronomicznych. Wyd. 2016r.
3. Pracownia gastronomiczna A. Kmiołek Pracownia gastronomiczna. Kucharz. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Praktyczna nauka zawodu. Wyd. 2015r.
4. Podręczniki pomocnicze P. Dominik,
A Kmiołek
Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Kucharz. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów. Wyd. 2015r.
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie w świecie. Podręcznik do religii dla II liceum i technikum. Wyd. GAUDIUM
2. wdż red. Teresa Król, Maria Ryś Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  Wyd. Rubikon.

 

Klasa III

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski B. Chuderska Odkrywamy na nowo 2. Wyd. Operon
2. język niemiecki (kontynuacja) Roland Dittrich
Barbara Kujawa Małgorzata Multańska 
Profi 2 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Szkolne PWN
Materiał uzupełniający
Carla Tkadleckowa Genau 3 Podręcznik wieloletni. Wyd. Klett
Carla Tkadleckowa Genau 3 Zeszyt ćwiczeń. Wyd. Klett
3. język rosyjski (kontynuacja) M. Wiatr-Kmieciak
S. Wujec
Вот и мЫ  3 Nowa edycja. Wyd. Szkolne PWN
4. wiedza o społeczeństwie Z. Smutek, J. Maleska Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Operon
5. podstawy przedsiębiorczości J. Korba, Z. Smutek Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wydawnictwo Pedagogiczne Operon – kontynuacja podręcznika z klasy drugiej
6. matematyka B. Kiljańska,
A. Konstantynowicz,
A. Kontanstynowicz,
M. Pająk,
G. Ukleja
Matematyka 2. Wyd.Operon
PRZEDMIOTY ZAWODOWE – BRANŻA INTROLIGATORSKA
1. Wykaz podręczników zostanie podany na pierwszym spotkaniu z nauczycielem zawodu.
2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Jacek Musiałkiewicz Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik, Ekonomik 2014
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Zeszyt ćwiczeń, Ekonomik 2014
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie w rodzinie. Podręcznik do religii dla II liceum i technikum. Wyd. GAUDIUM
2. wdż red. Teresa Król, Maria Ryś Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  Wyd. Rubikon.

 

opracowanie:
Anna Sprawka-Sotirow
Elżbieta Czyżewska