Kolejny projekt z RITĄ

         „Pomóc jak najwcześniej – skuteczne wsparcie i rehabilitacja małego niewidomego dziecka w środowisku rodzinnym i edukacyjnym” to temat projektu jaki będzie realizowało nasze stowarzyszenie w ramach programu grantowego  RITA – przemiany w regionie. Nasz projekt złożony w konkursie –  Projekty partnerskie jesień 2019 został bardzo wysoko oceniony i jako jeden z 14 na 85 złożonych projektów  otrzymał dofinansowanie. W ramach projektu będziemy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka i jego rodziny   z nauczycielami ze szkół partnerskich w Mińsku i w Moskwie. Projekt przewiduje m.in. wizyty partnerskie, warsztaty szkoleniowo – metodyczne i obserwacje zajęć. Zaprezentujemy także pracę naszych specjalistów prowadzoną w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno -Opiekuńczego jaki pełni nasza szkoła w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin  „Za życiem”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility