• Kontakt

  • Podręczniki na rok szkolny 2020/2021

  • Wewnętrzne procedury obowiązujące w naszej placówce w czasie pandemii

Aktualności

Stopniowy powrót do szkoły

Informujemy, że w dniach 10-14 maja zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (zgodnie z kalendarzem zamieszczonym w aplikacji Teams). Natomiast od dnia 17.05 do 29.05 zajęcia dydaktyczno-rewalidacyjne w SOSW będą odbywały się w trybie hybrydowym.