• 26 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00

  • Podręczniki na rok szkolny 2021/2022

  • Wewnętrzne procedury obowiązujące w naszej placówce w czasie pandemii

Aktualności

ZAJĘCIA W GRAND HOTELU

5 maja 2022 roku uczniowie klasy 3kz i 3kzp uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do działu produkcji i restauracji Grand Hotelu Lublin, którą zorganizowali nauczyciele przedmiotów branży gastronomicznej: pani Monika Wójcik i pan Michał Pawlak.