W dniu 3 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie zostały przeprowadzone eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Naszą szkołę na tym etapie Olimpiady reprezentował Piotr Szczepaniak.Program olimpiady obejmował przywitanie i oficjalne otwarcie eliminacji, którego dokonała dr inż. Agnieszka Malik – przewodniczący Komisji Okręgowej – pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Po prezentacji Komisji powołanej przez Komitet Główny Olimpiady dokonano wyboru pozostałych członków Komisji.
Po spotkaniu organizacyjnym rozpoczęły się eliminacje pisemne. Eliminacje okręgowe zakończyły się obiadem dla uczestników i opiekunów. Przebieg etapu okręgowego Olimpiady obserwował Pani mgr Beata Filipowska – zastępca przewodniczącego – starszy wizytator Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Od tej edycji zgodnie z regulaminem Komisja Okręgowa po zakończeniu eliminacji w obecności członków komisji i jednego z uczestników spakowała karty odpowiedzi wraz z protokołem do bezpiecznej koperty i wysyła do Komitetu Głównego. Prace uczestników eliminacji okręgowych sprawdzi Komisja Oceniająca powołana przez Przewodniczącego Komitetu Głównego.
Wyniki etapu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu zostaną ogłoszone 3O stycznia 2020 roku.
Uczeń w przygotowaniach do Olimpiady pracował pod kierunkiem p. Michała Pawlaka

Autor tekstu: Michał Pawlak