W dniu 7 stycznia 2020 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z warszawską dziennikarką Kingą Hałacińską, która przedstawiła nam historię swojej rodziny.Ta poruszająca opowieść zaczęła się od postaci pradziadka, który był uczestnikiem powstania styczniowego oraz prababci, która podczas porodu poświęciła swoje życie, aby wydać na świat potomka. Był nim dziadek prelegentki- Andrzej Hałaciński, który pod komendą Józefa Piłsudskiego walczył o wolną Polskę podczas I wojny światowej oraz napisał słowa popularnej legionowej pieśni „My, Pierwsza Brygada”. Później walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, a podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. był komendantem Kowla. Aresztowany przez Sowietów trafił do obozu w Kozielsku. Został zamordowany w Katyniu 10.04.1940 r. Zidentyfikowany dzięki legitymacji orderu Virtuti Militari, który otrzymał za udział w bitwie pod Kostiuchnówką w 1916 r. Jego najbliższa rodzina – żona Zofia i syn Bogumił zostali przez NKWD wywiezieni do Kazachstanu. Piekło zesłania przetrwał tylko syn – ojciec prelegentki, który po wielu dramatycznych przeżyciach powrócił do Polski w 1945 r.
Ta przejmująca opowieść ilustrowana rodzinnymi fotografiami wzruszyła audytorium, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Na zakończenie pani prelegentka zaapelowała do młodzieży, żeby zainteresowała się historią swoich rodzin, bo świadomość swojej przeszłości tworzy wspólnotę, tę rodzinną i narodową.
Spotkanie z panią Kingą Hałacińską, to była wspaniała lekcja historii, podczas której uczniowie mogli spojrzeć na znane im z podręczników ważne wydarzenia z innej perspektywy- przez pryzmat dziejów jednej rodziny.
Spotkanie zorganizowali nauczyciele historii: Ewa i Roman Woźniakowie.

Autor tekstu: Roman Woźniak