Uczniowie klasy 1kz oraz 1kzp dnia 27 lutego 2020 roku wzięli udział w spektaklu pt. „Świętoszek” w wykonaniu aktorów Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.„Świętoszek” Moliera swój rozgłos zawdzięcza walorom artystycznym, ale także skandalowi jaki wywołało w siedemnastowiecznej Francji wykpienie religijnej hipokryzji.
Remigiusz Brzyk sięga po „Świętoszka” i wraz z ekipą realizatorów oraz realizatorek spektaklu bada wywrotowy potencjał komedii Moliera. Autor sztuki toczył długie batalie o możliwość wystawiania utworu, a ich ślad odbił się na samej strukturze tekstu, rysunku poszczególnych postaci i intrydze. Wiadomo, że ostateczny tekst ukształtował się w 1669 roku, w wyniku przetargów i kompromisów; stąd liczne cięcia, po których zostały widoczne ślady, chropowatości czy zmiany tytułów. Z tej perspektywy „Świętoszek” stanowi niemal dokumentalny zapis walki o swoje własne, historyczne przetrwanie.
Efektem wyjścia jest rozbudzanie wrażliwości na sztukę teatralną i bezpośredni kontakt z aktorem w teatrze. Młodzież nauczyła się kulturalnego odbioru sztuki oraz kształtowania prawidłowych zachowań w teatrze. Ponadto oglądając spektakl doświadczyła wielu przeżyć oraz pozytywnych emocji.
Wyjście do teatru zorganizowali i opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas: 1kz – pani Monika Wójcik, 1kzp – pan Michał Pawlak.

Metryka
Autor tekstu: Monika Wójcik, Michał Pawlak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska