W teście historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości w regulaminowym czasie ( do 11.55 ) wzięło udział 66 osób. Konkurs składał się z 17 pytań nawiązujących do treści zawartych w okolicznościowym filmie, przygotowanym przez nauczycieli naszego Ośrodka, który młodzież obejrzała 10 listopada w ramach szkolnych obchodów Święta Niepodległości.
Dziesięcioro uczniów rozwiązało test bezbłędnie w następującej kolejności:

  1. Ernest Szymczyk
  2. Szymon Kłudka
  3. Zofia Suska
  4. Jan Kamiński
  5. Tadeusz Borys
  6. Urszula Bogdanowicz
  7. Mateusz Kuprianowicz
  8. Leszek Lesiewicz
  9. Paulina Basińska
  10. Mateusz Król

Duża grupa uczniów ( 23 osoby ) miała tylko od 1 do 3 błędów. Dziesięć osób rozwiązało test po upływie regulaminowego czasu.

Dziękujemy młodzieży za tak liczny udział w konkursie i gratulujemy laureatom. Nagrodą dla nich będą „piątki” z historii lub wiedzy o społeczeństwie.

Organizatorzy:
Elżbieta Czyżewska
Ewa Woźniak
Roman Woźniak

Quiz (test) historyczny zakończony